Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Mazeppa Norge AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:
Firmanavn, navn, rolle, telefonnummer, e-postadresse og jobbsted.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med dine avtaler, og til å oppfylle våre avtaleforpliktelser på Support.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om firmanavn, navn, brukernavn, telefonnummer, e-postadresse og jobbsted navn, benyttes for å oppfylle inngåtte avtaler. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt avtaleforhold.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)

Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.
Hvis underleverandøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innenfor IT-drift.


Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt avtaleforhold lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.
Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: Epost: firmapost@Mazeppa.no, Mazeppa Norge AS, Drammensveien 288, 0283 OSLO.