klokke tidstyv

Jakten på tidstyvene

Det er noen lavthengende frukter i samordning av flere systemer, konkluderer brønnekspertene i TCO etter å ha blitt introdusert for et komplett økonomi- og forretningssystem av Mazeppa.

Brønnselskapet TCO bygger på en kreativ innovasjon i olje- og gassektoren. Ingeniørene har spart oljeselskapene for betydelige mengder av både tid og penger. Nå er selskapet på jakt etter tidstyvene i egne arbeidsprosesser. Løsningen er en bredere ERP-plattform fra RamBase tilpasset mellomstore industribedrifter.

– Vi skal nå inkludere mye mer av arbeidsprosessen i systemet som i dag håndterer innkjøp og lagerstyring. Med det håper vi å oppnå flere gevinster. Én er å få bedre oversikt over kostander på tid og materiell, en annen er å kunne spore- og lære mer av avvik, sier Johan Møller Warmedal, produksjonsdirektør i TCO.

Minimerer Risiko

I dag overføres opplysningene i et system manuelt til et annet, og finans er i et annet system enn innkjøp.

– Jo flere ganger du må duplisere, desto større risiko for feil. Og når opplysningene er i ulike systemer blir det mange informasjonsflater, blir det vanskeligere å se helheten, sier han.

Når man kan se trender i feil og avvik, vil man også kunne iverksette mer målrettede tiltak for å minimere feilene.

– Det er også et potensial for effektivisering og bedre bruk av ressurser, både på time- og materiellsiden når man får logget forbruket på en tydeligere måte. Vi håper det vil bidra til en bedre arbeidsflyt.

TCO har utviklet seg fra et selskap som fisket uønskede gjenstander opp fra borehull før produksjon kunne settes i gang – derav det opprinnelige navnet «Total Catcher Offshore». Gjenstandene havnet delvis i brønnen ved uhell, delvis som et resultat av datidens teknologi og arbeidsprosesser.

Vendepunktet kom på et oppdrag offshore. En kunde lurte på om man kunne utvikle teknologi som bidro til å redusere alt søppelet. Vel vitende om at man ville redusere grunnlaget for den opprinnelige forretningsideen, utviklet TCO «disappearing plugs». Ved å lage plugger av glass som både tålte høyt differensialtrykk og kunne «forsvinne» i mange bittesmå biter, var det moderne TCO født. Pluggene har inntil nylig blitt knust ved bruk av eksplosiver, nå tilbys plugger som knuses uten.

– Nå har det blitt pressede marginer i bransjen, og det er virkelig et poeng få gjort tingene riktig på første forsøk. Nå tar markedet seg opp igjen i en industri som har slanket seg betydelig og da er det enda viktigere å jobbe effektiv for å henge med.

Full kontroll

I dag produserer TCO en del produkter selv, og kjøper en del fra andre produsenter. Delene skal settes sammen og produkter leveres.

– I fabrikasjons- og leveranseprosessene er det essensielt å ha full kontroll på verdikjeden. Tiden går fort om man må gjøre ting om igjen eller lete etter ting man burde visst hvor var. Det skal vi unngå med systemer som gir oss bedre oversikt over de ulike delene av prosessen.

TCO har kontorer i Bergen, Stavanger, Houston, Aberdeen og Abu Dhabi, og selger plugger til alle steder i verden der det produseres olje og gass. ERP-systemet RamBase er spesielt tilpasset internasjonalt innkjøp og salg.

– Erfaringen min fra tidligere arbeidssteder er at det må investeres litt i å lære seg systemene når man tar dem i bruk. Det er ofte muligheter i systemer ikke blir utnyttet.

For ham er det godt å ha en support som kjenner RamBase ut og inn, og er erfarne nettopp på å veilede ansatte i industribedrifter.

– Mazeppa er portåpner mellom oss og Hatteland, og de fungerer også som support nå i implementeringsfasen og i det daglige. Det er helt tydelig at de er erfarne, sier Warmedal.

Nå starter Mazeppa, RamBase og TCO jakten på tidstyvene.

  • Author: Anne Lindeberg
  • Source: Medialounge
  • First published: 29.11.2017